FORGOT YOUR DETAILS?

Capabilităţi WinMentor

Aplicaţiile ERP sunt destinate managerilor pentru a-i ajuta să-şi gestioneze mai bine resursele financiare şi materiale, fluxurile de numerar, să-şi planifice producţia sau activităţile de distribuţie şi să urmarească tot fluxul de business. ERP-ul este un instrument care permite managerilor să-şi monitorizeze în timp real parametrii prin care controlează afacerea.

Când doriţi să achiziţionaţi un ERP şi sunteţi în procesul de căutare, este firesc să vă stabiliţi un anumit set de cerinţe, cum ar fi :.

 • posibilităţile de lucru în ceea ce priveşte plierea pe activităţile firmei tale ;
 • pretul ;
 • intuitivitatea în operare ;
 • caracteristicile I.T. ;
 • garanţiile oferite de fiecare producător de soft ;
 • durata perioadei de pregătire a viitorilor operatori ;
 • raportare flexibilă şi intuitivă, orientată spre nevoile managementului ;
 • evidența cu acuratețe de 100% a stocurilor ;
 • managementul lanțului de aprovizonare-vanzare ;
 • modul de asigurare al service-ului post-implementare şi exemplele pot continua......

 

 Cum ar fi sa va sfatuiti cu o firma de contabilitate ?

Faptul că, în timpul cercetării diverselor programe, sunteţi interesat de anumite posibilităţi de lucru, reprezintă cel mai natural şi firesc lucru, poate cel mai important aspect care să vă orienteze preferinţele spre un anume soft. ÎNSEAMNĂ CĂ ŞTIŢI CE VREŢI.

De aceea, ne-am gândit să alcătuim o listă cu capabilităţile / posibilităţile de lucru ale WinMENTOR, dar, enumerate exclusiv punctual, fără detalii şi explicaţii. Totodată, ideile nu sunt "în vreo ordine", sau în legătură unele cu altele, deci, pentru a regăsi ceva, te sfătuim să utilizezi CTRL + F, pentru a căuta. Desigur, LISTA NU ESTE NICI DE DEPARTE COMPLETĂ.

Dacă ai întrebări cu privire la anumite elemente din listă (sau cu privire la posibilităţi de lucru care nu apar în listă), nu ezita să ne scrii la mentor@hce.ro. Dacă doreşti, ne putem şi întâlni, pentru a-ţi prezenta modul de lucru cu privire la ceea ce te interesează.

 • se pot tipări facturi personalizate după dorinţa ta, cu sigle, poze, chenar ;
 • se pot tipări facturi în format A4, A5 ş.a., atât portrait, cât şi landscape;
 • se pot tipări facturi-chitanţe (recomandăm pe A4); factura având o "plajă de numere", iar chitanţa "altă plajă de numere";
 • se pot tipări facturi "pe mai multe pagini", respectând prevederile privind specificarea la finalul fiecărei pagini a valorii cumulate şi a tva-ului cumulat, iar la începutul fiecărei pagini, a valorii anterioare şi a tva-ului anterior, cu numerotarea paginilor şi prezentarea numărului lor total pe fiecare pagină;
 • se pot "memora" şi tipări pe factură diverse observaţii aferente întregii facturi, desfăşurate inclusiv pe 10 linii de text; fiecare linie de observaţii poate fi poziţionată oriunde pe factură doriţi dumneavoastră;
 • se pot "memora" în program şi tipări pe factură observaţii aferente fiecărui articol în parte; acestea pot apare fie pe o coloană distinctă, fie pe coloana cu denumirea articolelor, dedesubtul denumirii fiecărui articol;
 • observaţiile la nivel de articol pot fi despărţite oricând pe multiple linii, folosind caracterul "|" (bara verticală);
 • denumirile articolelor pot fi oricând despărţite pe multiple linii, folosind caracterul "|" (bara verticală);
 • dacă denumirea clientului este "lungă", astfel încât ar "ieşi din pagină", se poate seta astfel încât, după un anumit număr de milimetri (ex: 70 mm), aceasta să se continue în mod automat pe linia următoare.
 • pe facturile emise poate apare atât sediul social al clientului (obligatoriu prin lege), precum şi punctul de livrare (magazinul X, depozitul Y etc), astfel încât factura poate avea rolul de document de însoţire a transportului; desigur, dacă se doreşte, pe facturi se poate tipări doar sediul social;
 • dacă adresele sediului social sau ale punctului de livrare sunt "mai lungi", ele pot fi setate să continue automat pe linia următoare, dacă depăşesc XX milimetri;
 • facturile pot fi setate să se tipărească automat în numărul de exemplare dorit (ex: 2, 3, 4 etc.);
 • o dată cu facturile, poate fi tipărit şi un "aviz de însoţire a mărfii" (fără preţuri, nefiind necesare), pentru cazul în care marfa nu circulă însoţită de factură, ci factura se trimite prin poştă;
 • se pot tipări certificate de calitate;
 • se pot tipări "packing list"-uri; inclusiv cu masa, volumul şi suprafaţa articolelor;
 • se pot tipări pe factura masa, suprafaţa şi volumul articolelor facturate;
 • se pot tipări pe factură masa şi volumul cumulate ale articolelor;
 • se pot tipări "dispoziţii de livrare": documente care îi spun gestionarului ce articole trebuie să scoată din depozit, pentru factura nr. xxx către clientul ZZZZ (desigur, nu îi tipărim şi preţurile). Dispoziţiile de livrare către gestionar îi pot indica acestuia inclusiv locaţia sau locaţiile unde acesta poate găsi fiecare articol (rândul 4, raftul 5, etajul 2) şi în ce cantitate;
 • pe facturile emise, delegatul poate fi al tău, sau al clientului;
 • se pot tipări pe factură şi datele agentului (inclusiv două telefoane);
 • se pot tipări pe factură datele delegatului din partea clientului;
 • se "memorează" delegaţii clienţilor, pentru fiecare client în parte, cu tot cu datele lor de identificare, inclusiv mijlocul de transport;
 • se pot tipări pe factură datele persoanei care a întocmit factura;
 • se pot crea şabloane de facturi ce pot fi automat asociate pentru anumiţi clienţi (ex: pentru clientul XXX, întotdeauna se va tipări o factură A5, fără siglă);
 • înainte să emit o factură, pot vedea facturile care au fost emise în luna curentă; fie toate, fie de către mine şi utilizatorii din "grupul" (ex: punctul de lucru) meu;
 • înainte de a emite o factură, pot căuta printre facturile emise, ordonânu-le după client, sau data, sau valoare, sau număr. Pot căuta o anumită factură tastând o parte din numele partenerului, nr. facturii etc, întocmai precum într-o agendă de mobil;
 • se pot factura în mod automat taxele asociate articolelor (ex: accize, timbrul ecologic pentru electrocasnice etc);
 • se pot factura semi-automat taxele asociate (atunci când operatorul dă click pe un buton);
 • se pot tipări etichete cu coduri de bare, pentru articolele ce tocmai au fost facturate;
 • articolele nu au coduri de bare, acestea se pot genera din WinMENTOR;
 • articolele facturate pot fi automat păstrate în custodie, dacă se doreşte;
 • pentru articolele facturate, se pot face transferuri de ambalaje, în custodia clientului;
 • pe factură, articolele se pot adăuga manual (mere, 5 kg, preţ, pere 10 kg, preţ etc), sau se pot importa;
 • pe factură, se pot importa automat articolele de pe una sau mai multe comenzi-clienţi neonorate încă;
 • comenzile clienţi se pot factura şi parţial;
 • pe factură, se pot importa şi articolele de pe unul sau mai multe avize nepreluate încă pe facturi;
 • avizele de expediţie se pot şi factura parţial, desigur;
 • pe factura la aviz, se pot prelua şi avizele-storno;
 • pe factura la aviz se pot adăuga şi alte articole decât cele preluate de pe avize, cu condiţia ca acestea să fie servicii;
 • se pot emite facturi în orice valută; se pot tipări invoice-uri elegante, în limba engleză (sau orice altă limbă);
 • se poate tipări "factura externă pentru uz intern";
 • se poate tipări "delivery note";
 • se pot tipări invoice-uri pe multiple pagini;
 • orice factură are dată de scadenţă; dacă nu se specifică, este data facturii (conform codului comercial);
 • data scadenţei poate fi afişată, sau nu, pe factura tipărită;
 • data scadenţei poate fi completată manual, la emiterea facturii;
 • data scadenţei poate fi automat calculată de program, completând manual, la emiterea facturii, numărul de zile de scadenţă;
 • data scadenţei se poate stabili în mod automat peste 10 zile, pentru orice factură emisă către partenerul X, dacă am setat în nomenclatorul de Parteneri, că pentru partenerul X doresc să acord mereu 10 zile de credit comercial;
 • la emiterea facturii, se poate completa, manual, procentul zilnic de majorări dorit;
 • majorările se pot afişa, sau nu, pe factură;
 • este posibil ca o factură să aibă scadenţe multiple (se va plăti "în rate");
 • fiecare scadenţă are asociată: termen, valoare, procent de majorare, observaţii şi tip de plată;
 • se pot emite şi facturi care NU urmează a fi încasate;
 • se poate "memora" care este starea exemplarului 2 al facturii (exemplarul care rămâne vânzătorului): nerestituit, restituit fără confirmare primire, restituit cu confirmare primire; astfel, veţi şti întotdeauna dacă o anumită factură a fost semnată/confirmată de către client.
 • pentru fiecare articol recepţionat, se poate "memora" numărul certificatului de calitate, ori de câte ori este aprovizionat respectivul articol... Apoi, cu ocazia vânzării, pentru fiecare articol de pe factură, se pot afişa şi numerele certificatelor de calitate ce trebuie înmânate; sau, se poate tipări un document distinct (nu factura) cu certificatele de calitate... spre exemplu, dacă pe o factură este prezent un articol, care a fost descărcat din două aprovizionări, atunci, WinMENTOR afişează cele 2 certificate de calitate ce trebuie înmânate. Detalii, pe site-ul nostru...
 • pot sa emit o factură către o societate ce are surcursale, inclusiv cu coduri fiscale proprii; iar pe factură să apară atât codul fiscal al societăţii-mamă (cu RO, plătitoare de tva, care ne declară pe noi în 394), cât şi codul fiscal al sucursalei (probabil fără RO)...
 • discount-urile se pot introduce manual sau automat;
 • discount-urile se pot introduce pe linii sau pe coloane;
 • discount-urile pot fi pentru toate articolele de pe o factură (întreaga factură), sau pentru anumite grupuri de articole, sau pentru anumite articole;
 • discount-urile automate pot fi în fcţ de intervale ale diverselor criterii: cantitatea facturată din anumite articole, sau din toate articolele dintr-o clasă; valoarea facturii; termenele de plată; distanţa până la acel sediu al clientului, la care se face livrarea; volumul cumulat al tranzacţiilor clientului din acest an.
 • discount-urile pot fi acordate ulterior, pe facturi separate.
 • se pot adăuga şi majorări (opusul discount-urilor) pe facturile emise; atât manual, cât şi automat;
 • încasarea (respectiv plata) facturilor emise (primite) se poate face pe loc, sau ulterior;
 • încasarea pe loc se poate face prin caserie cu chitanţă, sau prin efecte comerciale, sau prin intermediul unui avans spre decontare, sau prin încheierea unui PV de compensare, sau prin emiterea unui bon la casa de marcat (care bon, poate fi încasat cash, card, tichete masă, efecte comerciale);
 • încasarea/plata la o dată ulterioară se poate face prin chintaţă, tranzacţie bancară (încasare pe baza extrasului de bancă), efecte comerciale, prin compensare, prin stingere de datorii nesemnificative, prin justificare avans spre decontare, prin bon fiscal, sau direct pe un anumit cont contabil;
 • cu ocazia încasărilor / plăţilor, diferenţele de curs valutar sunt automat luate în considerare;
 • încasările / plăţile în avans sunt corect reflectate;
 • chitanţele şi dispoziţiile de plată se pot tipări uşor, în mod elegant;
 • soldurile nesemnificative pot fi stinse automat, folosind "stingere datorii nesemnificative";
 • o datorie sau creanţă într-o anumită valută poate fi convertită în altă valută, sau în Lei;
 • dacă am emis o factura în Euro, pot face o încasare în Lei, iar apoi să "leg" cele două operaţii;
 • orice încasare sau plată poate fi făcută "direct pe cont", fără a stinge neapărat o factură primită sau emisă;
 • sunt avertizat cu privire la efectuarea unor tranzacţii de caserie peste limita impusă de lege;
 • eventuale solduri negative sunt automat înroşite;
 • pot plăti facturi de stornare emise către clienţi; pot încasa facturi de stornare de la furnizori;
 • plăţile către angajaţi pot fi efectuate şi pe alte conturi, nu doar pe 542;
 • absolut orice tranzacţie de încasare sau plată poate purta propriile observaţii, vizibile şi în liste (ex: registrul de casă);
 • efectele comerciale emise/primite pot fi închise în orice alt cont bancar, nu doar în cel în care au fost iniţial asociate;
 • datoriile şi creanţele se pot reevalua la finalul fiecărei luni, atât "manual" (pentru un partener), cât şi automat (pentru toţi partenerii cu sold în valuta Euro, spre exemplu);
 • pentru sumele neîncasate, se pot înregistra provizioane pentru riscul de neîncasare.
 • se pot gestiona efectele comerciale primite, acordate, etc; liste cu componenta lor pe parteneri, pe conturi bancare, pe scadente, pe monede si altele.
 • pot sa sa stiu ce CEC-uri date clientilor intra maine in fiecare dintre conturile bancare, pentru a asigura fondurile;
 • se pot gestiona operatiunile de factoring;
 • listele cu privire la urmărirea agenţilor includ şi informaţii cu privire la încasarea facturilor; deci, nu trebuie să vă bazaţi doar pe listele cu vânzările făcute şi comisioanele propuse;
 • se pot urmări situaţii cu privire la încasarea, respectiv plata facturilor;
 • pentru facturile neachitate sau neîncasate, se afişează şi valoarea majorărilor, procentul lor, data celei mai recente facturi de majorări şi altele.
 • se lucrează în mod corect cu încasările şi plăţile în avans, precum şi cu stornarea acestora;
 • cursurile valutare pentru tranzacţiile în valută din conturile de la o anumită bancă, pot fi automat preluate, dacă au fost anterior definite pentru banca respectivă.
 • plătitorul unei facturi pe care am emis-o poate fi şi altul, nu clientul; spre exemplu, la service-urile auto, plătitorul poate fi asiguratorul, nu clientul.
 • se pot tipări extrase de cont elegante, atât pentru clienţi cât şi pentru furnizori; atât pentru un partener, cât şi pentru "toţi deodată".
 • pentru analiza provenienţei diferenţelor, se pot trimite partenerilor "fişe de partener", configurabile, care să arate clar fiecare tranzacţie şi modificarea soldului în urma ei.
 • fiecare articol poate avea preţuri predefinite de vânzare, sau poate să nu aibă;
 • dacă nu are, la o gestiune en-groes, operatorul este întrebat preţul de vânzare (fără tva) în momentul în care vinde, iar la o gestiune en-detail, este întrebat preţul de înregistrare (cu tot cu adaos şi tva neexigibil) în momentul recepţiei;
 • preţurile predefinite de vânzare pot fi unice (câte un preţ pentru fiecare articol), sau multiple (mai multe preţuri, în funcţie de categorii de preţuri);
 • preţurile pot fi cu tva, sau fără tva;
 • preţurile pot fi simultan exprimate în Lei, sau într-o valută (Euro?); iar preţul în Lei al tuturor articolelor se poate actualiza semi-automat zilnic, pe baza preţului în valută, prin introducerea cursului valutei;
 • preţurile pot avea o precizie de calcul cuprinsă între cifra sutelor (înainte de virgulă) şi a sasea zecimală de după virgulă; această precizie se poate asocia fiecărui articol în parte, nu doar tuturor, la un loc;
 • categoriile de preţuri multiple pot fi foarte variate. Ex: preţ de catalog, preţ pentru dealeri (resell-eri), preţ pentru agenţii de turism, preţ "la recepţie", categoria "prieteni", etc. Practic, categoria de preţ este o denumire. Unui client (xxxx S.R.L.) i se asociază o anumită categorie de preţ (ex: prieteni), iar atunci orice articol ar cumpăra, sunt aduse automat preţurile din categoria "prieteni", pentru fiecare articol în parte;
 • una dintre categoriile multiple de preţuri este cea "implicită"; de regulă, o denumim "de catalog";
 • preţurile din celelalte categorii de preţ, înafară de ce implicită, pot fi exprimate nominal, sau procentual, ca şi "procent din implicit";
 • fiecare categorie multiplă de preţuri, pentru fiecare articol, poate avea propriul mod de rotunjire a preţurilor;
 • pentru toate articolele, preţul din fiecare categorie de preţ, poate fi: nominal cu tva, nominal fără tva, % adaos aplicat la preţul unitar de înregistrare, % adaos aplicat la preţul unitar de achiziţie; % diminuare, aplicat la preţul unitar maximal; % adaos aplicat la cel mai recent preţ unitar de achiziţie; % adaos aplicat la cel mai recent preţ unitar de import, în valută; alte 4 posibilităţi, mai complexe...
 • fiecare articol poate avea asociat un preţ minim, sub care nu este permisă vânzarea;
 • fiecare articol poate avea un preţ maximal, care poate fi "lunar", sau perpetuu; impus sau recomandat;
 • pentru fiecare articol se poate asocia un adaos minim la vanzare (calculat în valuta de referinţă, ex: Euro), sub care operatorul fie să nu poată vinde, fie să poată vinde, cu avertizare;
 • pentru toate articolele, se urmăresc preţurile de intrare şi se "ţin minte", putând fi oricând consultate, din multiple locuri, în funcţie de necesităţi;
 • dacă există o ofertă către un client, în momentul în care se emite o factură, şi se selectează un articol, este adus preţul din respectiva ofertă, dacă articolul face parte din acea ofertă, şi dacă data facturii se încadrează în intervalul de valabilitate al ofertei; altfel, este adus preţul de vânzare implicit care a fost definit pentru acel articol;
 • fiecare articol poate avea asociat un procent de adaos, în vederea formării preţurilor de vânzare pentru NIR-urile întocmite pentru gestiunile en-detail;
 • când se înregistrează o factură care urmează să fie recepţionată într-o gestiune en-detail, se poate seta ca operatorul să fie întrebat şi care este preţul de înregistrare (adică vânzare), nu doar cel de achiziţie, şi cantitatea;
 • cu ocazia salvării unei recepţii într-o gestiune en-detail, programul avertizează automat dacă mai există articole în stocul magazinului, care au preţuri de vânzare diferite faţă de cele care tocmai au fost salvate pe documentul curent; şi se oferă să genereze automat un proces verbal de modificare de preţ, dacă operatorul doreşte, precum şi să ducă noile preţuri prestabilite în nomenclatorul de articole;
 • categoriile de discount-uri automate la vânzare au fost descrise mai sus...
 • când emit o comandă către furnizori, se pot aduce automat şi preţurile (în Lei sau în valută) ale articolelor, dacă acestea există pe o ofertă de la furnizorul respectiv în perioada curentă;
 • când emit o comandă către furnizor, pot selecta automat toate articolele pentru care doresc să menţin un stoc minim anterior predefinit, în cantităţile necesare pentru atingerea respectivului stoc minim, ţinând cont şi de cantităţile din fiecare articol care există "pe drum", adică au fost deja comandate, dar nu au sosit încă.
 • stocurile sunt direct "memorate" în baza de date, în tabele dedicate lor, în fiecare lună; alte programe nu memorează stocurile, iar oridecâteori le cereţi o listă de stocuri, realizează de fapt o diferenţă între intrările şi ieşirile dintr-o anumită perioadă...
 • stocurile pot avea dată de expirare;
 • se poate memora numărul certificatului de garanţie;
 • stocurile pot avea serii pe bucată (ex: imei-ul telefoanelor mobile; seria produselor electrocasnice etc);
 • stocurile pot avea serii pe fiecare lot de aprovizionare; astfel, se pot memora locaţiile de depozitare ale articolelor (rând, raft, etaj);
 • stocurile pot avea atribute. Ex: am în stoc 5 perechi de pantofi, toate la acelaşi preţ: 2 perechi sunt mărimea 42, 3 perechi sunt mărimea 44 (atribut - mărimea); 3 perechi sunt negre, 2 perechi sunt maro (atribut - culoarea); 1 pereche este fără şireturi, 4 sunt cu şireturi (atribut - cu şiret);
 • pot fi
 • orice stoc se află într-o gestiune (ex: Depozit Hărmanului), precum şi într-un tip contabil (ex: Mărfuri depozit Hărmanului);
 • stocurile pot fi gestionate: valoric, FIFO, LIFO, CMP, IDS;
 • în cadrul gestionării valorice, pentru gestiunile en-detail, descărcarea din gestiune se face automat, prin intermediul coeficienţilor K;
 • stocurile au densitate; se poate reţine temperatura la recepţie (pentru combustibili);
 • stocarea se poate face şi în unităţi de măsură alternative (maxim două), înafară de unitatea de măsură principală şi secundară;
 • fiecare articol poate avea asociate stocuri minime şi stocuri maxime;
 • stocurile se pot afla şi în gestiuni de custodie (stocuri "la clienţi"), unde sunt automat departajate pe diverşii clienţi;
 • stocurile au preţ de achiziţie, adaos, tva neexigibil şi preţ de înregistrare;
 • cantitatea stocată poate fi direct măsurabilă în UM de stocare; sau poate fi stocată mereu în kg (ex: la combustibili); sau poate fi evidenţiată pe buc X um stocare;
 • pentru fiecare linie de stoc, se memorează şi tipul intrării: de pe facturi, din producţia proprie etc.
 • descărcarea din stoc (livrarea) cu ocazia fiecărui document (ex: factură emisă, aviz, monetar etc) se poate face manual, sau automat.
 • descărcarea automată, se realizează conform regulii de gestionare care a fost asociată gestiunii respective (fifo, lifo, pmp, valoric);
 • descărcarea manuală se poate folosi atunci când doriţi ca, pentru un client, să livraţi anumite loturi de stoc, ce au fost "special aprovizionate pentru el" (probabil au şi preţuri diferite), deci, să nu descărcaţi conform regulii fifo, spre exemplu.
 • după ce s-a efectuat o descărcare din stoc, pentru o factură emisă spre exemplu, imediat se pot observa care au fost adaosurile pentru fiecare linie de stoc descărcată;
 • se pot face vânzări şi dacă articolele nu există încă în stoc, urmând a se descărca semi-automat, la o dată ulterioară; există şi rapoarte cu privire la articolele nedescărcate;
 • dintre metodele de calculaţie de tip standard, se poate lucra cu metoda "standard cost" pe întregul produs... Nu sunt suportate metodele G.P., thm, etc.
 • dintre metodele de calculaţie de tip absorbant, direct, se poate lucra cu metoda "direct costing", in cazul când costul de obţinere al produsului este automat egal cu costul materiilor prime şi al materialelor consumate.
 • se poate face antecalculaţie, se pot face redistribuiri ale tuturor cheltuielilor indirecte, aflându-se în final costul efectiv al fiecarui produs din cadrul comenzilor de fabricaţie; se poate face contabilitate de gestiune în clasa 9, automată.
 • reţetele de producţie sunt specifice fiecărei comenzi, fiind create pe baza reţetelor generale. Fiecare articol poate avea una sau mai multe reţete generale (sau nici una).
 • în componenţa reţetelor de producţie intră: materii prime, materiale, diverse manopere, materiale reziduale, etc, pentru fiecare secţie/atelier/punct de lucru în parte; adică, există trasee tehnologice.
 • se poate îngloba uzura SDV-urilor in cadrul procesului de productie.
 • WinMENTOR se pretează atât pe producţia sorto-tipo-dimensională, cât şi pe producţia unicată.
 • listele cu necesarele de aprovizionat ţin cont şi de necesarele de materii prime pentru satisfacerea comenzilor de producţie în curs.
 • realizările modulului de producţie pot fi exportate către modulul salarii, în vederea calculului salarial în acord: direct sau pe formaţie.
 • oridecâteori mă interesează, pot face o simulare, pentru a vedea "oare cât m-ar costa producerea unui anumit produs nou". Pentru aceasta, nu treubie decât să încerc să construiesc o reţetă generală (nici măcar nu trebuie să o salvez), adică să-i spun programului cam ce aş dori să înclud în acel produs şi în ce cantităţi aproximative...
 • se pot înregistra toate bunurile (ex: mărfurile) trimise terţilor (clienţilor) în custodie (adică nu vă aşteptaţi să vi le plătească);
 • se tipăresc documente de însoţire a transportului;
 • se evidenţiază în listele de stocuri care sunt articolele din fiecare punct de lucru al fiecărui client;
 • listele se pot obţine şi centralizate: când nu dorim să ştim fiecare articol, ci doar totalul pe fiecare punct de lucru al fiecărui client; desigur, listele se pot şi filtra...
 • bunurile (mărfurile) se pot oricând aduce înapoi, evidenţa în liste menţinându-se corect pe fiecare punct de lucru al clienţilor;
 • mărfurile se pot factura direct către partenerul de custodie, nemaifiind necesară operarea în prealabil a aducerii lor înapoi în depozitul nostru; iar în contabilitate se înregistrează totuşi trecerea prin depozitul nostru (ex: 371-357 si 4111-707 si 4111-4427 si 607-371).
 • marfurile in custodie pot fi gestionate in orice cont contabil, NU doar in 357. Pot fi, spre exemplu, analitice ale lui 371...
 • separat, se pot organiza şi custodii de ambalaje;
 • mărfurile facturate pot fi păstrate în custodia firmei curente (şi evidenţiate în extracontabil) până când clientul vine să le ridice, sau până i le livrăm; multiple alte posibilităţi.
 •  WinMENTOR poate fi folosit pentru contabilizarea agenţiilor de turism, întrucât se pliază pe problematicile particulare ale acestora dpdv contabil.
 • În WinMENTOR pot fi importate (pentru a nu mai fi "băgate din nou") tranzacţiile efectuate cu cele mai răspândite programe speciale pentru agenţiile de turism din ţară. Ex: Q-Travel dezvoltat de Aqua Development Bucureşti, Abos, dezvoltat de către Arobs din Cluj Napoca..
 • Dacă nu se doreşte interfaţarea cu alte programe, pentru agenţiile de turism de dimensiuni mici, WinMENTOR poate îndeplini de sine stătător funcţiile de generare a comenzii de la client, a facturii către client, a contractului către client, a voucher-ului, gestionarea încasărilor, etc, după cum se poate observa pe site-ul nostru, la meniul de soluţii...
 • Fiecare operator are sau nu acces pe fiecare firmă... la pornirea programului, operatorii se autentifică, obligatoriu, cu user name şi parolă.
 • Fiecare operator poate vedea toate documentele (ex: facturile) primite/emise, sau numai cele adăugate de către el, sau numai cele adăugate de către el şi colegii lui de lucru (de la magazinul/punctul de lucru X).
 • Similar pentru tranzacţiile de trezorerie (operaţiile de casă, de bancă).
 • fiecare operator poate avea acces numai la anumite conturi bancare şi caserii.
 • fiecare operator face parte dintr-o categorie de operatori (grup de useri).
 • la nivel de grup de useri se setează sute de restricţii de securitate, printre care amintim:
 • - accesul, sau nu, la fiecare modul al programului (mentor, salarii, service, comercial etc).
 • - accesul, sau nu, asupra fiecărei machete a programului (ex: intrări din import, compnesări etc).
 • - pentru diverse nomenclatoare (parteneri, articole), da sau nu pentru: acces, detaliere, modificare, adăugare, ştergere.
 • - aceleaşi opţiuni pentru operaţiile de stocuri (ex: ieşiri pe factură) sau de trezorerie...
 • - accesul sau nu la diversele opţiuni de service (ex: redeschiderea unei luni închise) sau de configurare a programului (ex: setarea constantelor).
 • - accesul sau nu asupra fiecărui meniu de liste (ex: liste de stocuri, liste de parteneri, liste de trezorerie, contabile, etc).
 • se pot înregistra facturile primite care conţin cheltuieli şi tva nedeductibil; se evidenţiază tva-ul nedeductibil în coloane separate în jurnale;
 • se pot înregistra facturile de intrare cu tva normal, cu pro-rată, cu taxare inversă;
 • se pot separa cheltuielile deductibile de cele nedeductibile, inclusiv în privinţa amortizării imobilizărilor!
 • dacă s-a înregistrat "din greşeală" o factură primită de la furnizori, cu multe articole (ex: 326 articole), în luna octombrie în loc de noiembrie (pur exemplu), atunci în WinMENTOR se poate "muta" în luna corectă, fără să mai trebuiască să adaugi cu mâna toate articolele şi preţurile. Lucrul acesta este valabil şi pentru invoice-uri, chiar şi dacă conţin cheltuială de transport, ce se doreşte repartizată în preţul de intrare al mărfii !
 • dacă noi suntem furnizorul şi emitem o factură de 5 pagini cu, să zicem, 160 articole, către un client care "are WinMENTOR", iar articolele care le vindem există şi în baza sa de date, atunci clientul când îşi înregistrează factura nu trebuie să adauge manual articolele, ci le poate importa semi-automat, dacă noi "i le dăm", împreună cu factura...
TOP