FORGOT YOUR DETAILS?

Pasii Unei Colaborari

Preluarea unui client în 7 paşi

Procesul de preluare a unei firme este proces anevoios si de durata care presupune inventarierea tuturor conturilor de activ si de pasiv pentru a pune de accord soldurile scriptice cu cele reale. In cazul unor diferente intre soldurile din balanta si soldurile analitice ale partenerilor si/sau stocurilor, este obligatorie efectuarea unui inventar, la data preluarii.

Contact iniţial

unaţi la 0268-311 356 sau 0740-202 641 pentru a un prim contact cu Managerul de Vânzări sau trimiteţi un cerere de ofertă la office@hce.ro. Puteţi folosi şi formularul nostru de ofertare pe care vă rugăm să îl completaţi cât mai detailiat.

Programare întâlnire

Programaţi o întâlnire cu managerii Help Cont Expert pentru o primă discuţie legată de asteptările şi nevoile tale. Ar fi bine să iei cu tine o balanţă de verificare cât mai recentă, pentru a putea discuta despre activitatea firmei tale.

Primul contact

Ne întâlnim: Pentru a ne cunoaşte viziunea şi pentru a-ţi afla aşteptările. Vom afla nemulţumirile tale faţă de vechiul contabil şi vei afla cum suntem organizaţi şi ce înseamnă fiecare tip de contract, pentru a putea alege în cunoştiiţă de cauză.

Primele concluzii

De comun accord, se va stabili tipul contractului agreat de părti. Vom stabili strategia şi condiţiile colaborării precum şi serviciile pe care ţi le vom pune la dispozitie, preţul şi serviciile incluse în pachet. HCE va întocmi un draft de contract care va fi pus la dispoziţia ta pentru a fi studiat.

Semnare contract

Se semnează contractul, după care îţi vom pune la dispoziţie o listă cu datele financiare de care avem nevoie pentru preluarea contabilităţii. Posibil să te rugăm sa decizi efectuarea unui inventar, pentru a pune de accord situaţia reală cu cea scriptică, pentru a putea porni cu soldurile corecte.

Demarare

Ambele părţi vom desemna persoanele care vor participa la acest proiect. Introducerea soldurilor şi stocurilor iniţiale. Setarea accesului şi Primirea parolelor.Ne împuterniceşti la notar pentru a putea depune declaraţiile lunare şi trimestriale la ANAF, în numele tău.

Prima închidere

Se inserează în WinMentor, datele pentru prima lună din contract. Operaţiunile se fac sub stricta îndrumare experţilor HCE. Se creează rapoartele personalizate. Realizarea închideri lunare. Trimitere către client a situaţiei sale financiare. Implementarea tuturor procedurilor de lucru.

Persoana desemnată de a coordona echipa HCE

Managerul de proiect supervizează implementarea de către HCE a politicilor şi procedurilor contabile specifice activităţii tale, sistemul informaţional pentru accelerarea fluxului de informaţii de la şi către departamentul de contabilitate şi răspunde de întocmirea rapoartelor financiare lunare, trimestriale, semestriale şi anuale.

Activităţile Managerului de Proiect :

 • planifică activitatea şi determină necesarul de resurse ;
 • răspunde de gestionarea ducerii la îndeplinire a lucrărilor necesare ;
 • soluţionează orice eventuale probleme sau dificultăţi care ar putea duce la întârzierea sau la stoparea execuţiei în totalitate a lucrărilor ;
 • analizează la sfârşitul lunii, rezultatele financiare împreună cu managerii Clientului.

Vă stăm la dispoziţie cu CONSULTANŢĂ FISCALĂ PERSONALIZATĂ

Consultantul fiscal te ţine la curent cu modificările legislative aplicabile domeniului tău de activitate şi propune soluţii pentru problemele fiscale ridicate de Clienţi.

Unde au clienţii nevoie de Consultantul nostru fiscal :

 • Impozite directe (impozit pe profit, impozit pe venit si impozit pe veniturile nerezidentilor) ;
 • Impozite indirecte (TVA si accize) ;
 • Impozite si taxe locale ;
 • Impozite si taxe salariale, inclusiv impozitul pe venit si contribuţiile la asigurările sociale ;
 • Taxe si contribuţii la fondul de mediu ;
 • Identificarea tratamentului din punct de vedere al TVA aplicabil unor tranzacţii desfăsurate de societate ;
 • Alte aspecte fiscale (inclusiv reglementări valutare)

Cel mai important post la HCE

Care sunt atribuţiunile expertului contabil  la HCE ?

 • Verifică şi supraveghează responsabilul cu contabilitatea primară şi operatorii de date ;
 • Stabileşte întâlniri lunare cu responsabilul cu contabilitatea primară pentru închiderea lunară a conturilor ;
 • Întocmeşte declaraţii financiare şi rapoarte pentru management ;
 • Analizează solicitările Clienţilor pe probleme de contabilitate si formulează raspunsuri şi recomandări ;
 • Propune soluţii pentru rezolvarea problemelor ridicate de Clienti ;
 • Verifică soldurile conturilor din balanta de verificare ;
 • Analizează modul de determinare a impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat precum si bugetelor locale si corecta inscriere a acestora in declaratiile specifice ;
 • Analizează soldurile conturilor de clienti, precum şi constituirea de provizioane pentru clienţii incerti sau în litigiu ;
 • Oferă consultaţie contabilă prin telefon, mail sau messenger ;

coperim toată gama se servicii de salarizare şi HR

Care sunt atribuţiunile Expertului în administrare personal şi salarizare  ?

 • Calculul drepturilor salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politicii firmelor si legislaţiei in vigoare ;
 • Operarea şi calculul concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a popririlor pe salarii, a învoirilor, a concediilor fară plată şi a absenţelor nemotivate ;
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru contribuţiile aferente salariilor ;
 • Întocmirea şi depunerea declaratiilor lunare catre institutiile de stat ;
 • Întocmirea Fişelor Fiscale anuale şi depunerea acestora la Administratia Financiară ;
 • Raportarea Concediilor medicale la Casa de Sanatate cf. legislatiei in vigoare ;
 • Întocmirea si depunerea dosarelor de recuperare a fondului de concedii si indemnizatii la Casa de Sănătate ;
 • Eliberează adeverinţe pentru salariaţii Clientului ;
 • Operarea in REVISAL a contractelor de muncă şi a modificărilor intervenite pe baza datelor comunicate de Client.

Supervizează sistemul informaţional, configurează rapoarte la cererea Clientului

Este în contact permanent prin instant messenger, email, telefon cu personalul clientului.

 Unde au clienţii nevoie de Specialistul nostru în software de contabilitate şi gestiune

 • Instalarea aplicatiilor pe server  ;
 • Instalarea aplicatiilor pe staţiile de lucru ;
 • Verificarea instalării / conexiunilor în reţea ;
 • Configurarea sistemului ;
 • Instalarea modelelor, configurarea formularelor ;
 • Personalizare articole contabile, plan de conturi, reţete, etc
 • Instruirea operatorilor cf. fisei de post ;
 • Supervizare mod de lucru operatori ;
TOP