FORGOT YOUR DETAILS?

Consultanţă managerială

Intervenţiile de Dezvoltare Organizaţionala se bazează pe analiza diagnostic completă, la nivelul intregii organizaţii, efectuată de consultanţi cu experienţă.

Prin analiza diagnostic se identifică principalele domenii (compartimente) din cadrul companiei unde trebuie acţionat pentru dezvoltare sau schimbare, în scopul creşterii performanţei.

Ce cuprinde acest serviciu
  • Consultanţă şi asistenţă managerială şi servicii de management financiar
  • Consultanţă privind organizarea şi conducerea societăţii (organigrame, structuri, definiri de funcţii)
  • Elaborarea de proceduri şi norme interne privind desfăşurarea activităţii de bază şi a activităţilor conexe
  • Analiza şi organizarea fluxului informaţional (comunicarea între departamente)
  • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare
  • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei
  • Consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii

Împreună cu managementul organizatiei beneficiare, se pot re-proiecta şi implementa noi metode de analiză şi evaluare a posturilor, de apreciere a performantelor angajaţilor, noi scheme de motivare, noi sisteme moderne de recrutare si selecţie.

La nivel de organizatie, impreună cu managementul firmei – pe baza analizei diagnostic pentru toate compartimentele – se elaborează strategia de firmă precum şi etapele tactice de realizare a acesteia, care pot porni de la re-proiectarea sistemului informaţional sau re-proiectarea structurii organizatorice până la restructurarea completă a tuturor compartimentelor organizatiei.

Help Cont Expert acordă asistenţă privind managementul schimbării, pe toată perioada implementării măsurilor de Dezvoltare Organizaţională. Pentru a veni in intampinarea nevoilor particularizate ale Clientilor sai, HCE îşi adaptează programele de Dezvoltare Organizaţională la nevoile specifice ale acestora.

TOP