FORGOT YOUR DETAILS?

Expertize contabile judiciare

Expertiza este o cercetare temeinică, cu caracter tehnic, făcută de un expert, specialist de mare clasă, într-un anumit domeniu.

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru reconstruirea realităţii unei operaţii de natura economică si/sau financiară, pe baza cercetarii documentelor, datelor si informaţiilor contabile

Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de procedură Penală precum şi de alte legi organice.

What we did
 • Expertize contabile civile (dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile)
 • Expertize contabile penale (dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale)
 • Expertize contabile comerciale (dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale)
 • Expertize contabile fiscale (dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale)
 • Alte categorii de expertize contabile judiciare (daca sunteti in pozitia de a le cere) sau extrajudiciare (solicitate în particular de dumneavoastră ca persoana fizică sau juridică)
În concluzie, principalele trăsături caracteristice care particularizează expertizele contabile judiciare sunt :
 • Sunt mijloace de probă în justitie care intervin numai atunci când organele judiciare le consideră necesare pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetare sau judecare
 • Sunt activitaţile prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiara cu scopul de a stabili adevărul necesar soluţionării temeinice şi legale a cauzelor privind faptele cercetate şi anchetate sau judecate
 • Se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare
 • Au competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare
 • Confirmă sau infirmă constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri etc.
 • Intervin ca probe administrate de organele de urmarire penală şi de judecată, în vederea convingerii asupra realităţii şi asupra condiţiilor apariţiei pagubei, deficienţei, abaterii.
TOP