FORGOT YOUR DETAILS?

Restructurări

Restructurarea companiilor este o soluţie modernă pentru anticiparea şi gestionarea schimbării. Aceasta abordează simultan chestiuni economice, sociale şi de mediu.

În ultimii ani, restructurarea companiilor a devenit o trăsătură distinctivă a peisajului economic romanesc.

În mediul de afaceri romanesc, a devenit o practică atât pentru societăţile comerciale autohtone cât şi pentru companiile multinationale sa treacă prin procese de reorganizare şi să se angreneze în fuziuni si achiziţii.

CE ÎNSEAMNĂ RESTRUCTURAREA UNEI COMPANII ?

Ca răspuns la noua tendinţă a climatului de afaceri, am dezvoltat o linie de servicii de consultanţă axată pe reorganizări corporatiste, concentrându-ne pe restructurări fiscale şi due diligence fiscal, cu scopul de a oferi clientilor noştri consultanţă cu privire la cele mai eficiente strategii, nu numai pentru a diminua costurile fiscale asociate unui astfel de proces de reorganizare, ci şi pentru a reduce riscul unor potenţiale dispute viitoare cu autorităţile fiscale române.

Restructurarea companiilor este o soluţie modernă pentru anticiparea şi gestionarea schimbării. Aceasta abordează simultan chestiuni economice, sociale şi de mediu, adesea într-un context transnaţional.

În ultimii ani, restructurarea companiilor a devenit o trăsătură distinctivă a peisajului economic romanesc. Astăzi, întreprinderile trebuie să se adapteze continuu, în funcţie de tendinţele şi presiunile pieţei, pentru a-şi păstra avantajul concurenţial. Reducerea mărimii întreprinderii, externalizarea şi concedierile fac parte dintre reacţiile tradiţionale în faţa unui climat economic fragil şi a incertitudinilor.

Abordările mai recente includ şi opţiuni novatoare, cum sunt concediile de formare profesională, schemele de împărţire a unui loc de muncă (job-sharing) sau munca la distanţă. Iniţial conceptul de strategie de restructurare a fost greu acceptat şi impus într-o economie aflatã în puternică criză, cu timpul însă, strategia de restructurare a devenit o strategie de supravieţuire.

Strategia de restructurare se axează asupra reorientării şi/sau redimensionării parţiale sau integrale a activităţilor firmei în vederea asigurării premiselor supravieţuirii şi rentabilităţii sale; implică schimbări de esenţã în activitãţile de producţie şi manageriale, adesea dificil de realizat şi suportat de cãtre salariaţi.

Etapele pe care le parcurgem vor fi :
  • Analiza diagnostic a firmei
  • Pregătirea programelor de restructurare pe termen scurt, mediu şi lung
  • Aplicarea programelor
  • Monitorizarea şi evaluarea performanţelor de restructurare

Echipa noastră a acumulat o experienţă semnificativă în consilierea Clienţilor într-o mare varietate de tranzacţii, inclusiv reorganizari corporatiste, fuziuni si achizitii, etc..

Specialiştii noştri au dezvoltat şi optimizat structuri tranzacţionale bazându-se pe o experienţă vastă, o cunoaştere profundă a sistemului fiscal românesc şi a vehiculelor investiţionale deja consacrate.

TOP