FORGOT YOUR DETAILS?

Procesul de lucru

Bine ai venit la Help Cont Expert, cel mai performant serviciu de contabilitate din Braşov

 • Deplasarea cade în sarcina noastră !
 • Raportări din orice colţ al lumii, în orice moment !
 • Suntem alături de tine, la telefon sau pe calculatorul tău, oricât de departe te-ai afla !
 • Ai o problemă ? Te putem ajuta ?
 • Cu noi, beneficiezi de cel mai complex sistem de garanţii

Procesul de lucru în 3 paşi

Nu suntem de accord cu practica majorităţii firmelor de contabilitate româneşti de a comunica clientului, pur şi simplu, cuantumul valorii impozitelor în ziua plăţii lor sau cu o zi înainte. Preferăm o închidere iniţială a situaţiilor financiare lunare, cu explicitarea sumelor, pentru a putea face corecţiile necesare până la data declarării acestora.

Inserare documente

Se emit documentele contabile din WinMentor : facturi, chitanţe,rapoarte de producţie, bonuri de consum, se introduc documentele primite de la furnizori,se inregistrează operaţiunile bancare, se introduc notele contabile de salarii, etc.

Raportare iniţială

La o dată stabilită de comun accord cu clientul se fac raportările preliminare prin prezentarea balanţei, a contului de profit şi pierderi, a structurii veniturilor şi cheltuielilor, a listei cu cheltuieli nedeductibile, etc.

Raportare finală

După aprobarea situaţiilor financiare de către client, se întocmesc declaraţii financiare lunare/trimestriale şi se depun pe site-ul ANAF. Se trimit clientului toate raportările aferente firmei sale, inclusiv cele referitoare la indicatorii financiari.

Persoana desemnată de a coordona echipa HCE

Managerul de proiect supervizează implementarea de către HCE a politicilor şi procedurilor contabile specifice activităţii tale, sistemul informaţional pentru accelerarea fluxului de informaţii de la şi către departamentul de contabilitate şi răspunde de întocmirea rapoartelor financiare lunare, trimestriale, semestriale şi anuale.

Activităţile Managerului de Proiect :

 • planifică activitatea şi determină necesarul de resurse ;
 • răspunde de gestionarea ducerii la îndeplinire a lucrărilor necesare ;
 • soluţionează orice eventuale probleme sau dificultăţi care ar putea duce la întârzierea sau la stoparea execuţiei în totalitate a lucrărilor ;
 • analizează la sfârşitul lunii, rezultatele financiare împreună cu managerii Clientului.

Vă stăm la dispoziţie cu CONSULTANŢĂ FISCALĂ PERSONALIZATĂ

Consultantul fiscal te ţine la curent cu modificările legislative aplicabile domeniului tău de activitate şi propune soluţii pentru problemele fiscale ridicate de Clienţi.

Unde au clienţii nevoie de Consultantul nostru fiscal :

 • Impozite directe (impozit pe profit, impozit pe venit si impozit pe veniturile nerezidentilor) ;
 • Impozite indirecte (TVA si accize) ;
 • Impozite si taxe locale ;
 • Impozite si taxe salariale, inclusiv impozitul pe venit si contribuţiile la asigurările sociale ;
 • Taxe si contribuţii la fondul de mediu ;
 • Identificarea tratamentului din punct de vedere al TVA aplicabil unor tranzacţii desfăsurate de societate ;
 • Alte aspecte fiscale (inclusiv reglementări valutare)

Cel mai important post la HCE

Care sunt atribuţiunile expertului contabil  la HCE ?

 • Verifică şi supraveghează responsabilul cu contabilitatea primară şi operatorii de date ;
 • Stabileşte întâlniri lunare cu responsabilul cu contabilitatea primară pentru închiderea lunară a conturilor ;
 • Întocmeşte declaraţii financiare şi rapoarte pentru management ;
 • Analizează solicitările Clienţilor pe probleme de contabilitate si formulează raspunsuri şi recomandări ;
 • Propune soluţii pentru rezolvarea problemelor ridicate de Clienti ;
 • Verifică soldurile conturilor din balanta de verificare ;
 • Analizează modul de determinare a impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat precum si bugetelor locale si corecta inscriere a acestora in declaratiile specifice ;
 • Analizează soldurile conturilor de clienti, precum şi constituirea de provizioane pentru clienţii incerti sau în litigiu ;
 • Oferă consultaţie contabilă prin telefon, mail sau messenger ;

coperim toată gama se servicii de salarizare şi HR

Care sunt atribuţiunile Expertului în administrare personal şi salarizare  ?

 • Calculul drepturilor salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politicii firmelor si legislaţiei in vigoare ;
 • Operarea şi calculul concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a popririlor pe salarii, a învoirilor, a concediilor fară plată şi a absenţelor nemotivate ;
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru contribuţiile aferente salariilor ;
 • Întocmirea şi depunerea declaratiilor lunare catre institutiile de stat ;
 • Întocmirea Fişelor Fiscale anuale şi depunerea acestora la Administratia Financiară ;
 • Raportarea Concediilor medicale la Casa de Sanatate cf. legislatiei in vigoare ;
 • Întocmirea si depunerea dosarelor de recuperare a fondului de concedii si indemnizatii la Casa de Sănătate ;
 • Eliberează adeverinţe pentru salariaţii Clientului ;
 • Operarea in REVISAL a contractelor de muncă şi a modificărilor intervenite pe baza datelor comunicate de Client.

Supervizează sistemul informaţional, configurează rapoarte la cererea Clientului

Este în contact permanent prin instant messenger, email, telefon cu personalul clientului.

 Unde au clienţii nevoie de Specialistul nostru în software de contabilitate şi gestiune

 • Instalarea aplicatiilor pe server  ;
 • Instalarea aplicatiilor pe staţiile de lucru ;
 • Verificarea instalării / conexiunilor în reţea ;
 • Configurarea sistemului ;
 • Instalarea modelelor, configurarea formularelor ;
 • Personalizare articole contabile, plan de conturi, reţete, etc
 • Instruirea operatorilor cf. fisei de post ;
 • Supervizare mod de lucru operatori ;
TOP