FORGOT YOUR DETAILS?

Serviciile oferite de HCE

Sort By: Direction:
  • Rambursări de TVA

    Deoarece rambursarea de TVA este de cele mai multe ori, greoaie și durează mai mult decât este necesar, HCE vă poate...
  • Restructurări

    Restructurarea companiilor este o soluţie modernă pentru anticiparea şi gestionarea schimbării. Aceasta abordează si...
  • Due diligence fiscal

    Procesul de due diligence fiscal urmăreşte evaluarea riscurilor fiscale asociate unei societaţi comerciale care urme...
  • Consultanţă în dreptul Muncii

    Suplimentar serviciilor de salarizare, HCE oferă şi servicii de consultanţă în dreptul Muncii, venind astfel în întâ...
  • Contabilitatea salarizării

    Pentru procesarea cât mai eficientă a statelor de plată aveţi nevoie de cel puţin un contabil specializat în salarii...
  • Recrutări de personal

    Recrutăm personal cu pregătire economică pentru posturile pe care le Clienţii noştri le au disponibile la compartime...
  • Audit

    Experienţa de care beneficiem în diverse domenii de activitate, ne ajută să întelegem mai bine solicitările şi aştep...
  • Expertize contabile extrajudiciare

    Expertizele contabile extrajudiciare, denumite şi amiabile, sunt cele care se fac în afara intervenţiilor judiciare,...
  • Expertize contabile judiciare

    Expertiza este o cercetare temeinică, cu caracter tehnic, făcută de un expert, specialist de mare clasă, într-un anu...
  • Fuziuni

    Fuziunea reprezintă ansamblul de operaţiuni prin care două sau mai multe firme hotărăsc constituirea unei noi societ...
  • Informări legislative

    Legislaţia fiscală din România este într-o continuă schimbare şi adaptare la legislaţtia Uniunii Europene, ceea ce c...
  • Consultanţă fiscală

    Legislaţia fiscală românească este una extrem de complexă, fiind diferită de standardele internaţionale, tinzând la ...
  • Consultanţă financiară

    Modul în care îţi vei organiza drămuirea banilor firmei, respectiv, încasarea şi plata facturilor de zi cu zi, îţi v...
  • Consultanţă managerială

    Intervenţiile de Dezvoltare Organizaţionala se bazează pe analiza diagnostic completă, la nivelul intregii organizaţ...
  • Consultanţă în HR

    Sunteți în încurcătură cu actele salariaților ? Restructurați posturi ? Vă sperie concedierea colectivă ? Care este ...
  • Inspecţii fiscale

    Echipa noastră oferă asistenţă pe durata inspecţiilor fiscale anunţate sau inopinate, în vederea minimizării efectel...
TOP