FORGOT YOUR DETAILS?

WinMentor

    ERP-ul WinMENTOR ( numit şi WinMENTOR Classic sau WMC), este un program de gestiune şi contabilitate managerială, dezvoltat de firmele Infomentor SRL Gura Humorului si TH Junior SRL Iasi în mediul de programare Visual Delphi. WinMentor foloseşte baze de date Borland Paradox, şi a fost creat pentru lucrul în retea putând fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows 2000, XP, Vista sau 7.

        Distribuit si implementat din 1999, WinMENTOR se poate considera o solutie de incredere, o solutie sigură, functională. Aplicatia a fost permanent actualizata la cerintele beneficiarilor si la noutatile legislative. Cu cei peste 10.000 de beneficiari din toate judetele tarii, WinMENTOR se poate considera cea mai populară aplicaţie de contabilitate, gestiune şi management din Romania.

       Pachetul de programe poate fi folosit de firme cu profil de comerţ en-gros si en-detail, producţie industrială şi agricolă, constructii, finanţe, alimentaţie publică, prestări servicii, leasing, agentii, reprezentanţe, permiţând îmbunătățirea eficienței și a preciziei proceselor companiei, păstrând în același timp flexibilitatea necesară în ușurarea activității zilnice.

      Depăşind notiunea de “program de contabilitate”, WinMENTOR pune accent pe fenomenul economic, tranzactiile efective fiind datele de intrare ale sistemului. In momentul introducerii datelor in documentele primare, programul generează automat inregistrarile contabile aferente, acestea putând fi vizualizate imediat. În consecinţă, o dată ce configurarea initială a fost definitivată sub îndrumarea coordonatorului compartimentului economic, programul poate fi folosit si de catre persoane neinitiate în contabilitate.

       Funcţionarea sistemului este coordonata prin setarea a nu mai putin de 680 constante, fie general valabile întregii prelucrari a societatii(lor) monitorizate, fie individual valabile utilizatorilor care pot accesa aplicatia. De aici rezulta o configurabilitate ridicată a sistemului atât la nivelul particularitaţilor de evidenţă a firmelor beneficiare cât şi la preferinţele de utilizare individuală ale persoanelor care lucreaza cu sistemul WinMENTOR.

      Presetarea contabila a aplicatiei WinMENTOR va ajuta la o punere în funcţiune rapidă a sistemului.

Totul inclus. WinMentor pune la dispoziţia firmei tale numeroase instrumente pentru a gestiona cel mai bine afacerea ta.

WinMENTOR permite :

 •   evidenţa unui numar nelimitat de firme. Pentru fiecare firma în parte se poate configura modul de realizare a înregistrarilor contabile, astfel incât acestea să fie specifice activităţii acesteia.
 • deschiderea unui număr nelimitat de gestiuni şi evidenţierea adaosului comercial pe fiecare din ele
 • folosirea unui numar nelimitat de valute alături de tine, la telefon sau pe calculatorul tău, oricât de departe te-ai afla !
 • definirea unui număr nelimitat de activităţi cu evidenţierea profitului-pierderii

 Majoritatea proceselor economice care presupun înregistrări contabile sunt contate automat de sistem. Astfel, fară nici o apăsare suplimentară a vreunui buton, vor fi contabilizate în balanţa contabilă toate documentele culese: facturi, chitanţe, avize, bonuri de consum, procese verbale de modificări de stoc şi preţ, descărcarea gestiunii, regularizarea diferenţelor de curs valutar, salariile, amortismentele, inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli, inchiderea TVA, toate executandu-se automat în sistem pe baza unor reguli (constante şi caracterizări contabile) stabilite la început împreună cu tine.

        Înregistrările contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (de exemplu: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende etc).

       Help Cont Expert va implementa un plan de conturi specific fiecărui client, care să te ajute în analiza financiară a activităţii tale.

      Modulul Contabilitate permite :

 • Contabilitate Generală, Înregistrări contabile, eșalonare plăți, operații în valută, balanțe și rapoarte fiscale.
 •  Șabloane contabile personalizabile, pentru crearea facilă a oricărei înregistrări în registrele contabile.
 • folosirea unui numar nelimitat de cote de TVA, taxarea inversă, pro+rata, evidenţierea TVA-ului neexigibil !
 • generarea unor balanţe folosind alte plenuri de conturi
 •  evidenţa mijoacelor fixe şi a amortizării
 •  generarea unor balanţe multi+companie

Pentru identificarea rapida a partenerilor exista posibilitatea impartirii in clase de incadrare in functie de necesitatile curente de exploatare.

        WinMENTOR stochează în o singura inregistrare indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerului (furnizor, furnizor de imobilizari, furnizor platit în avans, furnizor - facturi nesosite, client, client încasat in avans, client - facturi de întocmit); in functie de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifică tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul concret propus spre rezolvare.

 • Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situaţiile în care pe un document de iesire este depasită limita în care clientul are drept de cumpărare fară achitarea datoriilor mai vechi.
 • În functie de volumul tranzacţiilor înregistrate în decursul timpului cu un client, programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol de stoc sau serviciu vandut.
 • Se pot consulta în orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori in lei sau valuta, balante de furnizori sau clienţi, situaţia furnizorilor neachitaţi sau a clienţilor datornici.
 • WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzacţii în valuta), precum şi efectuarea operaţiunilor de compensare cu terţii pe bază de proces verbal de compensare.
 • Stingerea obligatiilor de plata sau de incasare pentru parteneri poate fi facuta si intr-o moneda diferită de moneda care a generat obligaţia respectivă.
 • Lista incasarilor lunare de la clienti permite evidenta stingerii obligatiilor de incasare pe clase de parteneri sau pe agentii de vanzari care au intermediat vanzarile.
 • Partenerii se pot evidentia pe puncte de lucru (sedii de livrare), nomenclatorul permiţând inclusiv păstrarea agendei telefonice în WinMENTOR.

Date care se pot stoca :

 • denumirea partenerului, adresa sediului principal ;i a celor secundare.
 • datele persoanelor de contact şi a delegaţilor.
 • scadenţele implicite la vânzare.
 • discounturile acordate, puncte de fidelizare
 • oferte primite de la furnizori cu perioada de ofertare
 • ofertele lansate către clienţi
 • limita de creditare ale unui client

Date care se pot stoca :

 • denumirile articolelor, clasa de caracterizare.
 • unităţile de măsură principlae şi secundare.
 • taxele aasociate articolului ( TVA, acciye,alte taxe ).
 • articolele echivalente
 • caracteristicile articolului : masă, volum, suprafaţă
 • seriile per bucată sau lot
 • data de expirare
 •  perioada de garanţie la vânzare
 •  preţuri unice sau multiple
 •  discounturi funcţie de cantitate, termen de plată, distanţă faţă de client, etc...

ERP-ul permite :

 • evidenta ofertelor furnizorilor si a ofertelor generale ale firmei, precum si evidenta abonamentelor in curs;
 • evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti (preluate automat din oferte), cu tiparire de facturi proforme, comenzi, oferte (pe imprimanta sau direct pe aparatul de fax al beneficiarilor);
 •  evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de intocmit.
 • facturarea facilă a taxelor asociate articolului ( TVA, accize,alte taxe ).
 • transferul stocurilor intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de inregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer, avize de expeditie sau procese verbale;
 •  organizarea riguroasă a inventarelor, tipărirea proceselor verbale de constatare diferente;
 •  Vânzări: nota de livrare, facturi, aviz de însoțire, factură storno, notă de credit, chitanțe fiscale. Facturare automată, semiautomată sau manuală
 •  folosirea  cititoarelor de coduri-bară pentru introducere documente
 • înscrierea pe documente aa termenelor de plată si majorari de intârziere
 •  evidenta vânzarilor pe agenti
 • transferul stocurilor intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de inregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer, avize de expeditie sau procese verbale;
 •  posibilitatea de distribuire pe preturi a discount-urilor de la furnizori si generarea automata de discount-uri pentru vanzari in functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor incheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata al facturii.
 • pentru toate tipurile de documente de vanzare se pot urmări termene de plata, scadenţe reale aşteptate şi majorări de întârziere la plată.

WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, in strânsă legatură cu aspectul contabil. Iată cateva caracteristici ale functiunii stocurilor:

 • evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
 • descarcarea automata din stoc pe baza metodelor cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifica (IDS) sau metoda contabila “k”;
 • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creaza pozitii noi in nomenclator) si divizibil prin folosirea claselor de incadrare si a atributelor de caracterizare;
 • posibilitatea inregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc in parte (de exemplu calculul automat al comisionului agentilor chiar si in cazul onorariilor diferentiate pe fiecare articol de stoc in parte);
 • unitati de masura multiple si alternative, cu transformare automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate;
 • evidenta pe serii (pe bucata sau pe lot), termene de garantie si date de expirare;
 • in situatia evidentei global-valorice, aplicatia calculeaza coeficientul de diferente de pret.

Rapoartele aferente stocurilor acopera necesitatile de informatii:

 • fisa de magazie contabilă (pozitii individuale pe fiecare pret de intrare)
 • fisa de magazie gestionara (pozitii cumulate pe articol)
 • balanta stocurilor
 • raport de gestiune valoric si cantitativ-valoric
 • stocuri la terti
 • distributia stocurilor

Inventarul stocurilor apare ca un capitol bine definit in WinMENTOR, aplicatia asigurand un cadru corect si facil pentru inventarierea stocurilor:

 • generarea unui raport oferit spre inventarierea manuală (daca se doreste fara mentionarea stocului scriptic)
 • culegerea rapida a diferentelor constatate la inventariere
 • generarea si contabilizarea automata a proceselor verbale aferente diminuarilor si maririlor de stoc

Alternativa utila si elaganta a inventarierii o poate constitui scanner-ul codurilor de bare. Aplicatia WinMENTOR permite preluarea informatiilor de la scannere mobile.

WinMENTOR permite corelarea platilor si incasarilor cu documentele primare care au generat obligatia de plată sau încasare. În cazul plăţilor şi încasărilor în valută WinMentor inregistrează automat diferenţe de curs valutar.

Dintre facilitatile multiple oferite amintim:

 

 • Inregistarea monetarelor vanzarii cu amanuntul se poate efectua atat global-valoric cat si cantitativ-valoric.
 • Se pot evidentia operatiunile bancare aflate in curs (cambie, cec, bilet la ordin etc.), ele vor fi contabilizate pe conturile legale stabilite de utilizator.
 • Avansurile de trezorerie sunt rezolvate prin plati efectuate din casa firmei, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
 • Se pot tipari registre de casa si de banca in lei sau valuta; sumele in curs de decontare pot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare.
 • Deconturile deplasarilor interne/externe pot fi prelucrate prin WinMENTOR (se tiparesc ordinele de deplasare / delegatii).
 • Permite vizualizarea clientilor (furnizorilor) care au depasit fie termenul de plata (cu sau fara CEC-uri, bilete la ordin in curs de incasare/plata), fie folosind o scadenta asteptata (o scadenta mai reala, completa de utilizator).
 • Evidente construite prin catalogarea zilelor trecute din momentul scadentei (0, 1-7, 8-15, 16-21, 22-30, 31-60, … zile intarziere).
 • Evidente operative “de platit/incasat azi”, "CEC-uri si Bilete la ordin de depus azi".
TOP