FORGOT YOUR DETAILS?

Consultanţă financiară

Modul în care îţi vei organiza drămuirea banilor firmei, respectiv, încasarea şi plata facturilor de zi cu zi, îţi va asigura o viaţă liniştită firmei tale.

În cadrul acestui serviciu vă oferim
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Consultanţă si asistenţă managerială privind organizarea departamentului financiar contabil
 • Instruirea personalului cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societaţii
 • Consultanţă în întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli a societăţii
 • Consultanţă privind optimizarea fiscalitaţii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurări sociale etc.
 • Consultanţă privind modul de intocmire a raportărilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc.
 • Asistenţă in vederea evitarii dublei impuneri
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenţă în obţinerea facilităţilor fiscale legale şi aplicabile societăţii
 • Informare constantă privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale
 • Consultanţă privind reglementările contabile pentru activităţile de import si export
 • Asistenţă în redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale
 • Asistenţă în timpul controalelor fiscale la sediul societăţii.

Consultanţii noştri  în domeniul financiar vor rezolva aceste probleme pentru tine. Te vor consilia cu plăcere şi vă vor recomanda soluţii optime pentru compania dumneavoastră.

TOP