FORGOT YOUR DETAILS?

Due diligence fiscal

Procesul de due diligence fiscal urmăreşte evaluarea riscurilor fiscale asociate unei societaţi comerciale care urmează a fi achiziţionată.

Obiectivul nostru este de a crea si structura in mod eficient diferitele tranzactii de fuziune si achiziţie, prin colectarea, analiza si evaluarea situaţiei fiscale a companiilor implicate, prin intermediul procesului de due diligence fiscal.

Procesul de due diligence fiscal se desfăşoară în baza unor proceduri stabilite de comun acord, a informaţiilor obţinute în urma întâlnirilor cu reprezentanţii companiei-ţintă si a analizei unui set de documente specific (rapoartele anterioare de control fiscal, declaraţii de impozit pe profit, deconturi de TVA şi alte declaratii fiscale etc).

Acest proces se finalizează prin pregătirea unui scurt sumar al aspectelor fiscale identificate, însoţit de un raport detaliat asupra riscurilor asociate, împreună cu o cuantificare a acestora, în baza informaţiilor existente.

Echipa noastră ofera asistenţă fie cumparatorului, fie vânzatorului, în etapa de pre-achiziţie, cât şi prin oferirea de asistenţă pentru restructurări fiscale pre- si post-achiziţie. În vederea optimizării structurării tranzacţiilor, abordăm atat aspecte fiscale româneşti cât şi internaţionale.

Serviciile noastre de structurare fiscală includ:
  • Crearea de structuri de investiţie eficiente;
  • Analiza implicaţiilor fiscale ce decurg din reorganizări, fuziuni si achiziţii;
  • Simularea mai multor scenarii posibile privind tranzacţiile şi evaluarea consecinţelor lor fiscale;

Echipa noastră a acumulat o experienţă semnificativă în consilierea Clienţilor într-o mare varietate de tranzacţii, inclusiv reorganizari corporatiste, fuziuni si achizitii, etc..

Specialiştii noştri au dezvoltat şi optimizat structuri tranzacţionale bazându-se pe o experienţă vastă, o cunoaştere profundă a sistemului fiscal românesc şi a vehiculelor investiţionale deja consacrate.

TOP