FORGOT YOUR DETAILS?

Inspecţii fiscale

Echipa noastră oferă asistenţă pe durata inspecţiilor fiscale anunţate sau inopinate, în vederea minimizării efectelor datorate emiterii unor decizii cu impact negativ.

Echipa noastră vă poate ghida pe intreg parcursul controlului fiscal, facilitând acest proces şi prin comunicarea directă cu autorităţile fiscale române în numele dumneavoastră, pentru a fi siguri că procesul de inspectie fiscală se desfasoară într-o manieră corectă, precum şi pentru a limita suma taxelor si impozitelor stabilite în plus în urma controlului şi a eventualelor amenzi si dobânzi penalizatoare aferente.

What we did
  • Analiza prevederilor legislative, investigaţia situaţiei de fapt şi pregătirea argumentelor de bază pentru formularea unei eventuale contestaţii
  • Realizarea unei evaluări complet independente a aspectelor fiscale in dezbatere
  • Pregătirea şi formularea argumentelor ce pot fi aduse în favoarea poziţiei adoptate de client
  • Gestionarea procesului de control fiscal, permiţând astfel clienţilor să se concentreze pe activităţile uzuale ale companiei
  • Estimarea punctelor forte şi a punctelor slabe a abordării clientului nostru vizavi de aspectele fiscale in cauză, cu scopul de a evalua şansele de reusită în eventualitatea unui proces împotriva autorităţilor fiscale române
  • Reprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor fiscale romane pe parcursul discuţiilor finale cu inspectorii fiscali cu scopul de a prezenta argumentele tehnice in favoarea pozitiei adoptate de client de o manieră clară şi convingătoare
  • Asistenţă în cadrul eventualelor litigii fiscale, în cazul in care clientul decide să urmeze o astfel de acţiune

Aceste servicii se bazează pe experienţa vastă a echipei noastre în tratarea acestui gen de probleme, precum şi pe colaborarea noastră îndelungată cu autoritaţile fiscale române.

TOP